Rozhovory s odborníkmi na tému robotizácie a umelej inteligencie

Diskusia o robotizácii a umelej inteligencii a o ich prínose pre malé a stredné podniky s odborníkmi na dané oblasti.

O tom, aký prínos môže mať robotizácia a umelá inteligencia pre malé a stredné podniky porozprávali odborníci na túto problematiku prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KinIT), zakladateľka Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI a členka expertnej skupiny pre AI pri Európskej komisii a prof. Ing. František Duchoň, PhD. predseda Národného centra robotiky.  

Videá s rozhovormi ako aj ďalšie informácie o téme nájdete na stránke projektu https://www.robsme.com/.