Prezentovali sme výsledky projektu ROB-SME

Počas online podujatia sme predstavili výsledky projektu ROB-SME a unikátnu platformu na výmenu informácií v oblasti robotizácie a umelej inteligencie a odborníci priblížili problematiku robotizácie a umelej inteligencie na Slovensku i vo svete.

Všetko úsilie partnerov projektu ROB-SME zhmotnené do unikátnej platformy na výmenu informácií slúžiacej na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) pri zavádzaní robotov a umelej inteligencie na pracovisko bolo dňa 20.07.2021 prezentované prostredníctvom online podujatia. Účastníci reprezentujúci MSP, agentúry na podporu MSP/podnikateľské agentúry, vzdelávacie inštitúcie i orgány  štátnej správy si mali možnosť vypočuť o cieľoch projektu i všetkých jeho výstupoch priamo od koordinátora projektu Dr Paula Quantocka v anglickom jazyku. Medzi prezentované výstupy patria rôzne nástroje, ktoré môžu návštevníci platformy využiť, napr. tréningový program (e-learning), seba-hodnotiace nástroje, videá a rôzne iné informačné materiály. Účastníci sa o nich dozvedeli viac – kde ich môžu nájsť, na čo slúžia a ako ich v prípade záujmu využiť. Informácie o robotizácii a umelej inteligencii na Slovensku i vo svete doplnili svojimi prezentáciami aj slovenskí odborníci na tieto témy, prof. Ing. František Duchoň, predseda Národného centra robotiky a prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., zakladateľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KinIT), zakladateľka Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI a členka expertnej skupiny pre umelú inteligenciu pri Európskej komisii. Aktívne sa zapojiť do podujatia mali možnosť aj jeho účastníci, a to formou ankety, v ktorej mohli odpovedať na otázky týkajúce sa zavádzania robotov a umelej inteligencie do podnikania.

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke projektu https://www.robsme.com/.

obr.paul 2.png obr.bielikova 2.png obr.duch 2.png