Pozvánka na seminár z dielne OECD, ktorý prináša prepojenie obehovej a sociálnej ekonomiky

Posun smerom ku zelenšej ekonomike ponúka veľké príležitosti pre podporu sociálnej ekonomiky. Vypočujte si viac 19.01.2022 | 14:00 – 15:30 CET.

Cirkulárna ekonomika alebo sociálna ekonomika? Oboje!

 

Posun smerom ku zelenšej ekonomike ponúka veľké príležitosti pre podporu sociálnej ekonomiky.

Sledujte seminár z dielne OECD, ktorý ponúka príklady dobrej praxe, inšpiráciu a skúsenosti tých, ktorí majú v téme skúsenosti.

Viac o podujatí: https://www.oecd.org/local-forum/workshops/social-circular-economy.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Register%20to%20join%20the%20launch&utm_campaign=CFE%20News%20mid-January%202022&utm_term=cfe