Pozrite si úspechy projektu zobrazené v 9 infografikách

Po viac ako 3 rokoch, počnúc 1. júlom 2017 a vďaka investícii 1 889 299 EUR, je projekt THINGS+ považovaný za „best practise“ spomedzi projektov financovaných z programu Interreg Central Europe. Projekt THINGS+ bol zameraný na malé a stredné podniky zaoberajúce sa výrobou, ktoré chcú získať pridanú hodnotu v očiach zákazníka a posilniť svoju pozíciu na trhu. Cieľom však nebolo zlepšiť ich výrobné zručnosti a hodnotu produktu, ale zlepšiť ich podnikateľské zručnosti a umožniť im prepracovať ich podnikateľský model prostredníctvom zavádzania inovácií služieb vo svojich spoločnostiach.

Za tieto viac ako 3 roky bolo zo strany partnerov projektu vyškolených viac ako 220 podnikateľov, manažérov a odborníkov na inovácie. To všetko vo viac ako 100 výrobných malých a stredných podnikoch. Ak sa pozrieme na výsledky, bolo vyvinutých viac ako 90 nových koncepcií služieb, viac ako 30 nových komercializovaných služieb a bol realizovaný prístup na 8 nových zahraničných trhov, čo bolo priamym výsledkom implementovanej služby navrhnutej na princípe servitizačnej metodológie; nástroja slúžiaceho na obohatenie existujúceho produktu o službu, ktorá okrem iných výhod umožňuje získať vyššiu lojalitu zákazníkov, prinášať opakujúce sa príjmy založené na predplatených službách a podporiť expanziu na ďalšie trhy.

Na základe údajov z realizovaných pilotných akcií vytvorili partneri projektu THINGS+ súbor odporúčaní pre tvorcov politík „Policy Recommendation Paper“. Tvorcom politík radia, aby tieto odporúčania využili pri príprave rámca budúcej podpory pre malé a stredné podniky, ako aj podpory organizácií na rozvoj podnikania. Tento koncept možno rozdeliť na dva paralelné smery. Jedným sú politické odporúčania, týkajúce sa malých a stredných podnikov (zvyšovanie povedomia o servitizácii medzi malými a strednými podnikmi, stimulovanie výskumných tímov, podpora malých a stredných podnikov pri implementácii inovácií, zvyšovanie exportného potenciálu, logistická podpora pre podniky) a druhým sú politické odporúčania, týkajúce sa organizácií na podporu podnikania (budovanie kapacít, vytváranie a rozvoj siete kontaktov, tvorba a monitorovanie regionálnych operačných programov). Každá z týchto oblastí a odporúčaní stojí na vzájomných skúsenostiach všetkých zainteresovaných strán zahrnutých do projektu THINGS+.