Otvorili sme výzvu pre „Tandem Advisorov“!

Otvorili sme výzvu pre „Tandem Advisorov“ - expertov z oblasti cestovného ruchu a udržateľnosti.

Otvorili sme výzvu pre „Tandem Advisorov“ - expertov z oblasti cestovného ruchu a udržateľnosti. Vytvárame nový tím, ktorý bude zodpovedný za hodnotenie potenciálnych kandidátov EU ECO-TANDEM BIZ PROGRAMU - (inovárotov a malých a stredných podnikov z oblasti cestovného ruchu).

Pridajte sa k nám! Výzva je otvorená od 1. júla a končí 25. septembra.

Viac o kritériách oprávnenosti a výberovom procese Tandem Advisorov: https://www.eu-ecotandem.eu/call-for-advisors