Odpad ako zdroj - legislatíva a praktické kroky (Webinár č.3)

Nielen priemysel ale aj samosprávy dnes už vedia, že pretvárať odpad na zdroj sa oplatí. Vracať zdroje späť do obehu je kľúčové, ak chceme menej skládkovať a viac recyklovať. Takýto prístup totiž znižuje náklady v súkromných spoločnostiach ako aj poplatky za odpady v obciach. Legislatíva nás zároveň núti predchádzať odpadom a ak už odpad vznikne, nakladať s ním tak, aby sa odpad stal zdrojom.

Webinár zodpovie tieto otázky:

- Čo nás čaká a neminie v oblasti legislatívy týkajúcej sa predchádzania a nakladania s odpadom a jednorazovým plastom?

- Dokáže aj malá obec o 750 obyvateľoch lokálne pretvárať odpad na zdroj?

- Aké kroky musíte podniknúť pri recyklácii drobného stavebného odpadu a stavebnej sute?

- Oplatí sa investovať do prechodu na obehové hospodárstvo v ťažkom priemysle?

- Aké kroky musíte prejsť v procese certifikácie odpadu na zdroj?

Komu je webinár určený?

Pre zvedavých podnikateľov a podnikateľky, ktorí chápu potrebu inovácií a pre odbornú a širokú verejnosť, ktorá chce poznať novinky a trendy v oblasti obehového hospodárstva.

Webinár bude pozostávať z týchto prednášok:

1/ Ciele odpadového hospodárstva v kontexte EÚ I Peter Šimurka, Viera Špaková, MŽP SR

2/ Odpad ako zdroj na príklade samosprávy I Jaroslav Péter, obec Veľké Turovce

3/ Odpad ako zdroj na príklade hutníckeho podniku I Marek Valko, SKC Foundry

 

Registrácia:

Na webinár je potrebné sa vopred registrovať pod týmto linkom.

 

Webinár je súčasťou série 3 online podujatí, ktoré organizuje platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Ministerstvo životného prostredia SR a Slovak Business Agency.