Newsletter INNO INDUSTRY 2023

Po úspešnom ukončení projektu sme pre vás pripravili online newsletter, v ktorom nájdete informácie k výsledkom projektových aktivít a opatrení stanovených v akčnom pláne pre Slovensko, ktoré sme realizovali na zlepšenie národných a regionálnych politík v oblasti digitálnej transformácie pomocou inovačných poukážok a zlepšenia systému monitorovania a vyhodnocovania poskytnutej podpory klastrom v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Úniou klastrov Slovenska.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu a prajeme príjemné čítanie: