Inšpirácia príkladom monitorovania klastrového programu Dolné Rakúsko

Diskusia k zlepšeniu monitorovania a vyhodnocovania efektívnosti podpory poskytnutej klastrom prostredníctvom výzvy z Operačného programu integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR, inšpirovaná monitorovaním klastrového programu Dolného Rakúska bola témou 4. regionálneho stakeholders workshopu v rámci projektu INNO INDUSTRY.

Dňa 25. 6. 2021 sa v priestoroch SBA uskutočnil 4. regionálny stakeholders workshop, ktorého účastníkmi boli zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Slovak Business Agency a projektového partnera ecoplus – The Business Agency pre Dolné Rakúsko.

Na programe workshopu bola diskusia k zlepšeniu monitorovania a vyhodnocovania efektívnosti podpory poskytnutej klastrom prostredníctvom výzvy z Operačného programu integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva, inšpirovaná príkladom monitorovania klastrového programu Dolného Rakúska.

Účastníci workshopu mali možnosť sa bližšie oboznámiť s monitorovaním klastrového programu v podaní p. Hagenauer z partnerskej organizácie ecoplus a oboznámiť sa s aktuálne prebiehajúcou výzvou pre klastre, ktorú prezentoval p. Škorvaga.

Otázky a odpovede, ktoré vznikli počas stretnutia budú ďalej využité pri vypracovaní akčného plánu a spolupráce v rámci projektu INNO INDUSTRY.

IMG_0005.jpg wrsp_6.jpg