High Level Political Disemination Event in Riga

Partneri projektu BRESE sa osobne stretli v Lotyššku.

Po viac ako 3 rokoch spolupráce partneri projektu BRESE hrdo prezentovali svoje výsledky a výstupy v rámci záverečného podujatia – „High level political disemination Event“, ktoré sa uskutočnilo 1. júna v lotyšskom meste Riga. Hostiteľom a organizátorom boli lotyšskí partneri Ministerstvo životného prostredia a Univerzity of Latvia v Rige.

Projekt BRESE bol zameraný nielen na identifikovanie prekážok v oblasti sociálneho podnikania, ale na základe medzinárodnej skúsenosti a výmeny dobrej praxe mal snahu prispieť k ich odstraňovaniu. Rovnako bolo cieľom projektu aj vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy o politikách sociálneho podnikania s partnermi z rôznych európskych regiónov s využitím existujúcich rozdielov v zúčastnených regiónoch.

Na Slovensku projekt posilnil spoluprácu aktérov v tejto téme, výsledkom čoho bolo začlenenie témy sociálneho podnikania do plánov regionálneho rozvoja a snaha začleniť tému sociálneho podnikania do učebných osnov vysokých škôl a univerzít.

Za Slovensko sa okrem Slovak Business Agency zúčastnili záverečného podujatia aj zástupkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je zároveň naším hlavným aktérom a podporovateľom v tejto téme.

Sme radi za príležitosť byť súčasťou takého skvelého Konzorcia.

 

High Level Political Disemination Event in Riga

 

After having cooperated for more than 3 years now, the BRESE project partners were proudly presenting their results and outcomes within the framework of the final event - the BRESE high-level political dissemination event which took place on 1 June 2023 in Riga, Latvia.

BRESE project aimed to exchange experiences and best practices on policies for social entrepreneurship with their partners from different European regions by making use of existing differences in the participating regions.

In Slovakia, the project strengthened the cooperation of actors in this topic, which resulted in the inclusion of the topic of social entrepreneurship into regional development plans and in the effort to include the topic of social entrepreneurship in the curricula of colleges and universities.

Slovakia was also represented by representatives of the Slovak Ministry of Labor, Social Affairs and Family, which is our main stakeholder and provide us with the support in this topics.

We are happy for the opportunity to be part of such a great Consortium

 

IMG-20230621-WA0005-2.jpg