Diskusia stakeholderov k akčnému plánu Slovensko a jeho realizácii

Predstavenie a diskusia k akčnému plánu pre Slovensko, inšpirovanému príkladmi dobrej praxe v rámci projektu INNO INDUSTRY.

Dňa 21.10.2021 sa v Bratislave uskutočnil 5. regionálny workshop „stakeholderov“, ktorý zorganizovala Slovak Business Agency v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA).

Podujatie sa konalo pod spoločnou hlavičkou pracovnej skupiny „Cluster Stakeholder Group“, ktorej práce sa aktívne zúčastňujú slovenské priemyselné klastre, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovak Business Agency, Únia klastrov Slovenska a Ministerstvo hospodárstva SR.

Program podujatia bol orientovaný na prezentáciu výsledkov  projektov ClusterFY a INNO INDUSTRY v rámci programu Interreg Europe. V rámci projektu INNO INDUSTRY prebehla intenzívna diskusia k vypracovanému akčnému plánu pre Slovensko a ďalším krokom k jeho úspešnej finalizácii. Účastníci vo všeobecnosti vyjadrili podporu predstavenému akčnému plánu.

 

 

IMG_1315.jpg

Prezentáciu, ako aj ďalšie výstupy z podujatia nájdete na webovej stránke https://www.inovujme.sk/sk/aktuality

IMG_1355.jpg