Cyrkl ako jeden z inovátorov projektu EU ECO-TANDEM

Sme veľmi radi, že jedným z inovátorov projektu EU ECO-TANDEM je aj spoločnosť Cyrkl - odborník na odpadové hospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku. V ich poslednej tlačovej správe si môžete prečítať, aké projekty v sektore turizmu už úspešne riešili.

Cyrkl, globálna spoločnosť zameraná na obehové hospodárstvo, priemyselné odpady a zelené obstarávanie bola vybraná ako jeden z inovátorov EU ECO-TANDEM Biz Programu.

Už niekoľko rokov sa spoločnosť Cyrkl snaží znižovať negatívne vplyvy podnikov na životné prostredie tým, že im pomáha implementovať princípy cirkulárnej ekonomiky. V rámci programu je tak možné nadviazať partnerstvá a využiť expertízu odborníkov na odpadové hospodárstvo a legislatívu, ako aj databázu potenciálnych obchodných partnerov pre optimalizáciu dodávateľského reťazca. Na vyhodnotenie environmentálnych úspor je tím schopný vypočítať úsporu vo forme ton emisií takzvaného CO₂-eq.

Spoločnosť Cyrkl už realizovala poradenské projekty pre veľké spoločnosti, akými je napríklad Škoda Auto, Lidl či Kofola, ale aj pre malé podniky v sektore turizmu. Napríklad pre plážový rezort, ktorému spoločnosť Cyrkl poskytla prehľad stratégií a riešení na zníženie používania plastov a produkcie odpadov. Tento projekt si vyžadoval aj aktívnu participáciu zo strany klientely, preto odborníci Cyrkl predložili aj taktiky zamerané na motiváciu zákazníkov k udržateľnosti a organizácii osvetových podujatí. Podnik získal taktiež bližšie informácie  a usmernenia na získanie certifikátu udržateľnej pláže.

Krok smerom k udržateľnosti spravili aj v jednom z najvätších hotelov CPI Hotels, Clarion Congress Hotel Prague, ktorému spoločnosť Cyrkl pomohla s analýzou odpadových tokov a v rámci ich optimalizácie asistovala s hľadaním obchodných partnerov vhodných na odber odpadových materiálov. Tento projekt vznikol v rámci ich plánu znížiť produkciu skleníkových plynov o 20% do roku 2030.

„Teší nás, že Cyrkl bol vybraný ako jeden z inovátorov projektu. Často sa stretávame s firmami, ktoré chcú byť ekologickejšie, avšak chýbajú im prostriedky či kapacity. EU ECO-TANDEM odstraňuje obe tieto prekážky vďaka čomu vieme docieliť skutočné zmeny v sektore, ktorý posledné dva roky trpel,“ dodáva Lucia Škulcová, PhD., vedúca slovenského konzultingového tímu spoločnosti Cyrkl.

Slovenský tím Cyrkl (2022) _ Portfólio Cyrkl 🇸🇰.jpg