Čo nového v podpore sociálneho podnikania na Slovensku?

Tlačová správa zo 6. stretnutia aktérov sociálneho podnikania 22. júna 2022

Dňa 22.6.2022 sa uskutočnilo online stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania realizované v rámci projektu BRESE, finančne podporeného z prostriedkov Interreg Europe. Účastníci mali príležitosť vypočuť si zaujímavé informácie z oblasti financovania. Slovak Investment Holding a Sociálni Inovátori spustili investičné fondy pre sociálnu ekonomiku. https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-cb-espri-and-social-innovators-launch-investment-funds-for-social-economy

Pani Vlasta Kostercová, zástupkyňa Sociálnych inovátorov, predstavila nový nástroj zameraný na investovanie do organizácií s pozitívnym spoločenským dopadom. Investície do projektov s merateľným spoločensky prospešným dopadom predstavujú významný hnací motor pre dlhodobo udržateľnú ekonomiku Slovenska. Môžu pomôcť v riešení spoločenských výziev, ako zamestnanosť, vzdelávanie, rozvoj komunít či dôstojnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Prostriedky z investičného fondu im dávajú príležitosť zavádzať riešenia rýchlejšie a zlepšovať tak kvalitu života v regiónoch.

ERSTE Group v rámci svojich aktivít v oblasti sociálneho podnikania ponúka tzv. “Quasi-equity“, ktorý na rozdiel od predchádzajúceho fondu ponúka financovanie aj pre záujemcov z Bratislavského kraja, spomenul pán Richard Fekete, ktorý zastupuje už spomínanú ERSTE Group. Uviedol, že obidva fondy by nemuseli fungovať ako konkurencia, ale môžu spolupracovať.
https://www.erstegroup.com/en/about-us/social-banking/social-finance/quasi-equity 

BRESE 1.png

Pán Milan Vaňo, zástupca BBSK predstavil podporu sociálneho podnikania v regióne Banská Bystrica, v kontexte programu „Catching up Regions“. Jedná sa o Integrované Centrum podpory, ktoré má ambíciu učiť samosprávy ako udržať sociálne podnikanie v regióne, aktívne ponúkať služby, nahradiť drahé právne poradenstvo v oblasti sociálneho podnikania. ICP ide do regiónu, nie opačne, navrhuje konkrétne riešenia.

BRESE2.png

Monika Jakubecová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, predstavila Národné kompetenčné centrum sociálnych inovácií, v ktorom sú zapojené okrem Slovenska aj Maďarsko, Bulharsko a Rakúsko.

Stretnutie hlavných aktérov bolo posledným oficiálnym stretnutím v rámci projektu BRESE, účastníci prejavili záujem o pokračovanie v neformálnych stretnutiach aj naďalej.

BRESE3.png

Stretnutie hlavných aktérov bolo posledným oficiálnym stretnutím v rámci projektu BRESE, účastníci prejavili záujem o pokračovanie v neformálnych stretnutiach aj naďalej.

Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedúci partner:

  • Euregio Rhine-Waal, Germany

Partneri projektu:

  • HAMAG BICRO, Croatia
  • Ministry of Environmental Protection and Regional development of the Republic of Latvia
  • Slovak Business Agency, Slovakia
  • University of Latvia, Latvia
  • Rzeszow regional Development Agency, Poland

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/