Aj veda môže byť kreatívna: Rozhovor s pánom Špitalským z Ústavu polymérov SAV

Prosím, stručne sa predstavte a priblížte, čomu sa v rámci vašej profesie venujete.

Ústav polymérov SAV je významné výskumné a vzdelávacie centrum pre základný a aplikovaný výskum v aktuálnych oblastiach polymérnej chémie. Zameranie ústavu zahrňuje štyri smery: syntéza a charakterizácia polymérov, kompozitné polymérne materiály, polymérne biomateriály a molekulové simulácie polymérov. Možno to pre niekoho znie ako španielska dedina, ale inými slovami, pracujeme na výskume nových polymérnych materiálov a ich aplikácií pre život, ako sú napr.nové liečivá, biodegradovateľné (v prírode odbúrateľné)polyméry, polyméry s novou funkčnosťou (senzory, ochrana, ...)

Kde vidíte pridanú hodnotu spolupráce kreatívneho a výrobného priemyslu?

Naša práca je sama o sebe kreatívna. Nemožno vytvárať úplne nové veci bez dávky kreativity. Inak by to nebola veda. Napriek tomu, vieme vyvinúť nové materiály podľa požiadaviek kreatívneho priemyslu. Jednou z výhod polymérov je, že sa dajú modifikovať ich úžitkové vlastnosti. Napr. pridaním plnív menia farbu, pridaním kovových častíc sa menia na vodiče, ... V závislosti od modifikácie môžu mať vonkajší vzhľad ako kov, alebo ak je treba tak ako drevo. Pričom spracovateľské podmienky sa výrazne nemenia. To umožňuje ich veľmi široké použitie podľa koncových požiadaviek. Inou oblasťou môžu byť napr. samotné technológie, kde spomeniem metódu elektrostatického zvlákňovania, pomocou ktorého je možné vytvárať veľmi jemné vlákna.

Poznáte dobré príklady spolupráce medzi kreatívnym priemyslom a technologicky orientovanými spoločnosťami?              

Jednou z ukážkou spolupráce je firma MYMEDIA, ktorá ma na starosti 3D tlač. Keďže s touto firmou spolupracujeme na vývoji nových materiálov pre 3D tlač, vieme, že v minulosti sa podieľala na projekte Sochy Jiřího Wolkra, keď 3D tlačou pripravili plastovú sochu básnika v životnej veľkosti a podľa nej bola následne pripravená forma na odlievanie bronzovej sochy. Viac na https://www.krajskelisty.cz/olomoucky-kraj/okres-prostejov/19277-basnik-wolker-z-3d-tiskarny-stanou-se-ajtaci-sochari-v-prostejove-odhalili-unikatni-sochu-slavneho-rodaka.htm Trochu inou ukážkou je tvorba šperkov, keď sme v spolupráci s VŠVU v Bratislave pripravili sériu šperkov, keď na striebro boli nanesené ultratenké polymérne vlákna, ako pavúčia sieť. Viac na https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6669

Čerpá kreatívny priemysel inšpiráciu z poznatkov vedy a výskumu a aplikuje ich do praxe? Napr. v oblasti využitia nových alebo netradičných materiálov.

Na túto otázku je čiastočne odpovedané v predchádzajúcej odpovedi. Nové materiály a  nové technológie sú zaujímavé pre kreatívny priemysel. A nielen to. Pre zaujímavosť spomeniem aktívnu účasť Ústavu polymérov SAV na európskom projekte POPART (7RP EU), kde sa študovala degradácia rôznych polymérov, ktoré sa využívajú v kreatívnom priemysle s cieľom vývoja stratégie ochrany plastových artefaktov v muzeálnych zbierkach.

Aká je vaša ideálna predstava vývoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v najbližších rokoch?

Možno by bolo dobré, keby kreatívny priemysel sa viac napojil na výskumné centra (VŠ, SAV). Spojením kreatívneho priemyslu by zapojenie nových materiálov (s novými „smart“ vlastnosťami) mohla byť práve tá pridaná hodnota, ktorú vieme dať okrem kreatívcov aj celej spoločnosti.

Mgr. Zdeno Špitalský, PhD. pracuje už takmer 11 rokov na Ústave polymérov SAV. Vyštudoval organickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a makromolekulárnu chémiu na Ústave Polymérov SAV. Okrem rozsiahlej publikačnej činnosti sa venuje hlavne výskumu, za ktorý bol v priebehu rokov 2014 – 2018 viackrát ocenený. Úspešne reprezentuje SAV a jej výskumy doma i v zahraničí a aktívne hľadá príležitosti nových spoluprác.

Z. Špitalský a 3D tlačená socha českého básnika Jiřího Wolkra v životnej veľkosti na Kooperačnej burze SARIO 2018 (sochu vytlačila fy MYMEDIA s.r.o. s ktorou Z.Š. spolupracuje na vývoji nových materiálov pre 3D tlač)