Vplyv pandémie Covid 19 na zamestnanosť na Slovensku

Čísla, grafy, tabuľky... Tento článok je nabitý faktami a ozrejmí vám, ako ovplyvnila koronakríza zamestnanosť. Ak vás zaujíma viac, v článku nájdete aj odkaz na kompletnú analýzu o podpore zamestnanosti v období koronakrízy na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila výkonnosť slovenskej ekonomiky. Dosiahnutý prepad hospodárstva a zamestnanosti zaraďuje Slovensko medzi najviac postihnuté krajiny EÚ. Vplyvom núteného obmedzenia podnikateľskej činnosti a poklesu spotrebiteľského dopytu zo strany zákazníkov boli mnohí zamestnávatelia vystavení tlaku znižovania nákladov aj formou prepúšťania svojich zamestnancov. Situácia na trhu práce sa od začiatku roka 2020 postupne zhoršovala, pričom v mesiaci apríl a máj dochádzalo k medziročnému poklesu zamestnanosti v takmer celom spektre odvetví. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa v apríli 2020 evidovaná miera nezamestnanosti zvýšila historicky najvyšším tempom. Nárast nezamestnanosti pokračoval aj v mesiacoch máj a jún, avšak dynamika jej rastu sa postupne zmierňovala... 

Viac informácií sa dozviete v článku na http://monitoringmsp.sk/2020/08/10/vplyv-pandemie-covid-19-na-zamestnanost-v-sr/

Kompletnú analýzu si môžete pozrieť i stiahnuť TU, alebo po kliknutí na obrázok. 

ZDROJ: http://monitoringmsp.sk/ 

foto.png