Mýtus 3: SZČO s nedoplatkami nemá nárok na dotáciu od štátu

 

️ ak ste SZČO a máte nedoplatky na daniach alebo odvodoch, môžete využiť poslednú schválenú formu pomoci od štátu, tzv. SOS dotáciu resp. humanitárnu pomoc pre fyzické osoby vo výške 210 eur mesačne (105 eur za mesiac marec).

POZOR️ Na stránkach pomahameludom.sk a neprepustaj.sk je chyba v žiadosti, ktorá uvádza, že nedoplatky na daniach a odvodoch mať nemôžete. Na túto chybu sme už upozornili a snažíme sa vyvinúť tlak na jej odstránenie.

️ ak teda spĺňate ostatné podmienky pre získanie pomoci, určite vám odporúčame o príspevok požiadať. Podmienky pre získanie SOS dotácie nájdete v našom príspevku tu: https://bit.ly/2W2aWBv


Zdroj: Centrum Lepšej regulácie. Špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency, ktorého poslaním je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, s dôrazom na mikro, malé a stredné podniky. http://lepsiezakony.sk/