Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom

Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Finančná správa však vníma súčasnú epidemiologickú situáciu. Prijala preto opatrenia, aby vyšla svojim klientom v ústrety a zabezpečila čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní pri zachovaní celospoločenskej zodpovednosti.

Finančná správa je pripravená na zvýšený nápor počas posledných dní na podávanie daňových priznaní. Svojim klientom odporúča, aby pre podávanie daňových priznaní uprednostnili elektronickú komunikáciu. A to aj v prípade, ak klienti nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Môžu využiť aktivovaný občiansky preukaz s čipom (eID) alebo uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii s daňovým úradom. Klienti môžu daňové priznanie podať aj prostredníctvom poštových služieb.

Myslíme aj na klientov, ktorí z dôvodu karantény, nebudú môcť v zákonnej lehote podať daňové priznanie. Týmto klientom umožníme požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Po ukončení prekážok (zákaz vychádzania, povinná karanténa) doručia na daňový úrad daňové priznanie spolu so žiadosťou o odpustenie zmeškanej lehoty aj so zdôvodnením, prečo si nemohli splniť zákonnú povinnosť. Finančná správa nebude v takomto prípade uplatňovať sankcie za zmeškanú lehotu.

Vychádzame takto v ústrety asi 38 tisícom daňovníkov, ktorí musia do 2. novembra podať daňové priznanie a nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Aktuálne očakávame ešte 58 tisíc DP, z toho približne 20 tisíc elektronicky.

Zdroj: Finančná správa SR, Tlačový odbor Ministerstvo financií SR