Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný holdingový fond
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Ing. Silvia Holičová
holicova@nhfond.sk


BIC Prievidza
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza

Ing. Frantisek Vrtak
0902 903 340
Bc. Andrej Vrtak
0948 687 088
bicpd@bicprievidza.sk


RPIC Poprad
Hviezdoslavova 24
058 01 Poprad

Ing. Peter Litavec, CSc.
052/772 13 20
0905 545 121
litavec@rpicpp.sk


RPIC Prešov
Raymanova 9
080 01 Prešov

Ing. Rastislav Tkáč
051/75 60 318
rastislav.tkac@rpicpo.sk


RPIC Komárno
Eötvösa 12
945 01 Komárno

Ing. Zuzana Szabóová
0905 756 938
035/770 19 38
rpic.kn@nextra.sk


Slovak Business Agency (SBA)

Karadžičova 2
Bratislava 811 09
mikropozicky@sbagency.sk

Ing. Renáta Pokorská
vedúca oddelenia realizácie
mikropôžičkového programu
02/203 63 159
pokorska@sbagency.sk

Monika Klačanská
0948 036 335
02/203 63 160
klacanska@sbagency.sk

Ing. Magdaléna Pozemková
0918 118 930
02/203 63 160
pozemkova@sbagency.sk

Mgr. Marián Ševčík
0915 398 215
02/203 63 160
sevcik@sbagency.sk

Ing. Radovan Dunajčín
Kontakt pre záujemcov mimo Bratislavského kraja
+421 948 009 747
dunajcin.r@sbagency.sk