Kontakty

 

Národný holdingový fond

Karadžičova 2
811 09 Bratislava

Ing. Silvia Holičová
holicova@nhfond.sk
www.nhfond.sk

BIC Prievidza

Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Ing. Frantisek Vrtak
0902 903 340
Bc. Andrej Vrtak
0948 687 088
bicpd@bicprievidza.sk
971 01 Prievidza

RPIC Poprad

Hviezdoslavova 24
058 01 Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc.
052/772 13 20
0905 545 121
litavec@rpicpp.sk
www.rpicpp.sk

RPIC Prešov

Raymanova 9
080 01 Prešov
Ing. Rastislav Tkáč
051/75 60 318
rastislav.tkac@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

RPIC Komárno

Eötvösa 12
945 01 Komárno
Ing. Zuzana Szabóová
0905 756 938
035/770 19 38
rpic.kn@nextra.sk
www.rpickn.sk

Slovak Business Agency (SBA)

Karadžičova 2

Bratislava 811 09

mikropozicky@sbagency.sk

Ing. Renáta Pokorská

vedúca oddelenia realizácie

mikropôžičkového programu

02/203 63 159

pokorska@sbagency.sk

Ing. Daniela Štellár

0948 036 243

02/203 63 160

stellar@sbagency.sk

Monika Klačanská

0948 036 335

02/203 63 160

klacanska@sbagency.sk

Ing. Magdaléna Pozemková

0918 118 930

02/203 63 160

pozemkova@sbagency.sk

Mgr. Marián Ševčík

0915 398 215

02/203 63 160

sevcik@sbagency.sk

Ing. Radovan Dunajčín

Kontakt pre záujemcov mimo Bratislavského kraja

+421 948 009 747

dunajcin.r@sbagency.sk