1_b.png

Zvládnite s nami reklamu na Facebooku

19.03.-Zvládnite-s-nami-reklamu-na-Facebooku_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Ste začínajúci podnikateľ, podnikateľka a možno dostatočne nevyužívate sociálne siete na rozbeh svojho podnikania. Najvyšší čas napraviť to! Na našom workshope sa dozviete, aké možnosti ponúka reklama na Facebooku a naučíte sa, ako som na ňom čo najefektívnejšie nastaviť reklamné kampane.

ČO SA DOZVIETE

  • tvorba publika pre vaše podnikanie, facebook pixel, remarketingové publiká
  • postupnosť marketingovej komunikácie
  • navrhnutie a nastavenie kampane (druhy kampaní, na čo sa hodia, rozvrh a budget, facebook algoritmy, vytvorenie samotnej reklamy)
  • vytváranie užitočného obsahu a atraktívnych reklám (vizuál, textácia, tipy a nápady, skúsenosti)
  • vyhodnocovanie výsledkov kampaní a ich vylepšovanie

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Filip Klička – špecialista internetového marketingu, ktorému sa venuje už 10 rokov, prednáša a vedie workshopy na Technickej univerzite v Košiciach, poskytuje koučing a poradenstvo na vykonávanie aktivít online marketingu, najmä copywriting a správa sociálnych sietí.

KEDY

19.03.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

UniCentrum

Kúpeľná 6

(2. poschodie, 312)

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.03.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené