1_b.png

Zo zamestnankyne podnikateľkou

18_5 Zo zamestnankyne podnikateľkou AP (FB-cover).jpg

 

Premýšľate, aké je to začať podnikať, ale nenabrali ste odvahu začať? Na tomto motivačnom podujatí sa dozviete o začiatkoch podnikania dvoch úspešných žien, ktoré si plnia vlastné sny.

ČO SA DOZVIETE?

  • aká bola motivácia začať podnikať
  • čoho sa na začiatku podnikania vyvarovať
  • aké je to s podnikaním v súčasnosti
  • rady a tipy ako si začať plniť sny

PREDSTAVIA SA VÁM

Linda Lukáčková, lektora, mentorka a profesionálny coach. Predtým bola štátnym radcom. Založila  firmu eleven s.r.o., zameranú na IT-recruitment s využitím farebnej typológie osobnosti. Venuje sa osobnostnému rozvoju s prvkami transakčnej analýzy a NLP. Zastáva prístup – kombináciou rôznych metód dosahovať čo najefektívnejšie výsledky.

Roberta Horonyová, vyštudovaná lekárka, pracovala na detskom oddelení a novorodeneckej intenzívke. Po štyroch rokoch v nemocnici ju zlákala práca v rodinnom kvetinárstve. Kvetinový dizajn ju úplne pohltil a tak vznikol Atelier JARABINA - kvetinové štúdio aj s kamenným obchodom venujúce sa súčasnej floristike s rešpektovaním sezónnosti.

KEDY?

18.5.2021

9:00 - 11:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 14.5.2021 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené