1_b.png

Získaj nových partnerov efektívnym networkingom

17.10.2019_Ako-začať-networking_AP_Žilina-(FB-cover).jpg

 

Vedeli ste, že až 70% nových obchodných príležitostí je získavaných prostredníctvom networkingu? Spoznávate pri ňom ľudí, ktorých môžete osloviť pri vašich podnikateľských začiatkoch. Daný segment podnikania nemusíte poznať na to, aby ste vytvárali účinný networking. Cieľom je okolo seba vytvoriť sieť kvalitných a aktívnych kontaktov. Je to beh na dlhé trate, lebo vzťahy by mali byť pevné a funkčné. Odkiaľ začať? Dozviete sa u nás.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • ako si vybudovať kvalitný network
  • ako sa na networkingové stretnutia pripraviť a začať prvý kontakt
  • ktoré networkingové aktivity sú užitočné a ktoré sú stratou času
  • akým chybám by ste sa počas networkingu mali vyhnúť

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mirka Tvarog Michalková - venuje sa viac ako 10 rokov profesionálne medzinárodnému business networkingu. Špecializuje sa na nastavovanie dlhodobej stratégie a konceptu v oblasti corporate relations management a business development etablovaným slovenským a zahraničným klientom, ako aj start-upom. Je aj certifikovaný business coach.

KEDY

17.10.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.10.2019 do 13.30 h


Networkingové stretnutie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené