1_b.png

Ženy, ktoré v biznise uspeli

21.9.-Ženy,-ktoré-v-biznise-uspeli_cover.jpg

 

Ženy tvoria v podnikaní stále menšinovú časť. V mužskom svete podnikania ešte stále musia dokazovať, že do biznisu patria a čelia aj strachom z neistoty. Spoznajte príbehy 5 podnikateliek, ktoré sa podnikania nebáli a dnes stoja za úspešnými biznismi.

ČO SA DOZVIETE

  • ich podnikateľský príbeh
  • aké boli ich začiatky
  • prečo sa nevzdávať v ťažkých obdobiach
  • čo by odporučili iným podnikateľkám
  • a na záver bude neformálny networking

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mária Kevická - je právnička, riaditeľka neziskovej organizácie, konzultantka, mentorka v podnikaní a vysokoškolský pedagóg. Má za sebou rôzne inovatívne projekty, ktoré pomohli rozvoju viacerých firiem či verejnoprávnych subjektov. Neustále sebavzdelávanie ju posúva vždy do inej oblasti, tak aby mohla pomáhať čo najväčšej oblasti klientov.

HOSTIA

Iveta Hrabovská -  podniká už 6 rokov v segmente, ktorý na Slovensku v podstate sama vytvorila. Vyrába a predáva jedinečné džemy s prémiovým alkoholom pod značkou Gentlejam. Spolu s manželom o jeho kvalitách presvedčili už stovky klientov. Vďaka jedinečnej štruktúre jej vlastných receptúr zaujala významnú slovenskú klientelu a obchodníkov z viacerých kútov sveta. Jej úspech ocenili aj na EXPO 2022 v Dubaji.

Katarína Rosenzweigová - v roku 2015 otvorili spolu s Romanom Petrom v Žiline concept store s hračkami z recyklovateľných materiálov. Bubliboom je malá firma s detským sortimentom, ktorá dbá na ekológiu. Podporuje tvorcov, ktorým nie je cudzia ohľaduplnosť k našej planéte, ktorí dodržiavajú etické pracovné podmienky. Ponúka ekologické a lokálne slovenské značky oblečenia a hračky z dreva.

Martina Zvolenská –  Študovala v San Franciscu, obdržala certifikáciu v oblasti storytellingu na Stanford University, a spolupracovala na pôde OSN v New Yorku. Túžba vrátiť sa domov ju priviedla naspäť do rodnej Žiliny. Martina sa aktuálne stará o PR a nadáciu Be Lenka - jednej z najrýchlejšie rastúcich barefootových značiek na svete.

Ivana Havranová – vyštudovala akreditovaný kurz profesionálneho koučingu v Koučinkcentre v Prahe a začala ním žiť. Je biznis koučkou s medzinárodnou certifikáciou ICF (PCC). Poskytuje koučing manažérom a majiteľom firiem tak, aby boli pripravení na budúcnosť. Ivana je spoluzakladateľkou projektu expertklub, v rámci ktorého prešlo mentorskými programami viac ako 50 podnikateľov.

 

KEDY

21.9. 2022

09:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Žilina

OC Makyta

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.9.2022 do 23.55 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Žilina, 1. mája 1016/4, 010 01 Žilina
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.za@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prezentácie príkladov úspešných podnikateľských praxí,  ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené