1_b.png

BIZNIS ETIKETA Zažiariť a uspieť v podnikaní

31.7.-Zažiariť-a-uspieť-v-podnikaní-AP-BB-(FB-cover).jpg

 

Príležitosť urobiť prvý dojem máte iba raz. Aby ste ju využili maximálne vo svoj prospech, potrebujete poznať nielen základy etikety, ale aj zvoliť vhodný imidž, ovládať podanie rúk, ovplyvniť reč tela. Práve dobrý dojem môže byť kľúčovým faktorom úspechu vo vašom budúcom podnikaní. Veď imidž podnikateľa predáva.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • tvorba vizuálneho zážitku - význam prvého dojmu, 5 rovín aktívneho počúvania
  • od oslovenia po podanie ruky
  • biznis imidž žien a mužov
  • spoločenské stretnutia a ich význam v podnikaní (recepcia, kokteil, raut, čaša vína, ples)

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Lívia Kmeťová - skúsená lektorka, motivátorka, trénerka životných zručností, etikety a spoločenského protokolu, tvorby vizuálneho zážitku a komunikácie. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka HR a vzdelávania v spoločnosti ATT investments CZ SE a vedie divíziu ATT investments SK SE.

KEDY

31.7.2019

16.30 - 19.30 hod.

KDE

Kruháč - coworking&startup center

Bélu Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 30.7.2019 do 13.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.