1_b.png

Zapáľte sa pre svoje podnikanie

8.8.-Zapalte-sa-pre-svoje-podnikanie_08.08.2019_AP-TT_Piešťany-(FB-cover).jpg

 

Ste kreatívni, tvoriví a svoje hobby by ste radi premenili na svoje vysnené podnikanie? Cítite, že by ste chceli robiť to, čo vás napĺňa a chceli by ste pracovať pre seba? Práve pre vás je naše motivačné podujatie o tom, ako sa zapáliť pre svoje podnikanie. O tom, aké sú začiatky v podnikaní, a čo všetko treba pre úspech urobiť vám porozpráva úspešná podnikateľka s dlhoročnými skúsenosťami.

DOZVIETE SA

  • že sa netreba báť začať
  • čo netreba podceniť a na čo sa treba pripraviť
  • ako sa vyhnúť prvým prešľapom

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Linda Hnátová je zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti Concordia Agency s.r.o., ktorá sa zaoberá náborom personálu na riečne i zaoceánske lode. Pohybuje sa v Slovenskom i medzinárodnom obchode. Okrem vlastného podnikania sa venuje lektorovaniu a konzultáciám z oblasti riadenia a biznis protokolu.

KEDY

8.8.2019

10:00 - 12:00 hod.

KDE

Centrum pomoci pre rodinu

Poštová 1

921 01 Piešťany - Pracovisko Obec Lúka

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 7.8.2019 do 12:00 h.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.