1_b.png

Vytvorte si príťažlivú webstránku!

14.02. Vytvorte si príťažlivú webstránku!_NITRA_cover.jpg

 

Ste nespokojní s návštevnosťou firemného webu a premýšľate, ako urobiť z návštevníka zákazníka? Naučíme vás to na našom seminári zameranom na tvorbu, dizajn a celkovú optimalizáciu web stránok.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako sa dnes robia webstránky
  • ako zvýšiť návštevnosť webstránky
  • logiku sociálnych sietí a ich prepojenie s webom
  • tipy a triky ako presunúť ľudí zo sociálnych sietí na web
  • ako využiť SEO optimalizáciu a aktívne využívať google nástroje

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Tomáš Kovalinka - úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég, aktívne sa venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave tlačových a propagačných materiálov, riadi vlastný tím kreatívcov, ktorí stoja za marketingom mnohých úspešných značiek

KEDY?

14.02.2019

9:00-13:30 hod.

KDE?

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 3976

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 13.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené