1_b.png

Začiatky podnikania na materskej

23_9 Začiatky podnikania na materskej ap tt (FB cover).jpg

 

Je možné spojiť podnikanie a úlohu matky? A v čom môže žena na materskej podnikať? Radi by ste sa  popri materstve a starostlivosti o dieťa sebarealizovali? Práve na tieto otázky vám pomôže nájsť odpovede skúsená podnikateľka a matka Linda Hnatová.

DOZVIETE SA

  • čo vás čaká pri spojení podnikania a materstva
  • dá sa vôbec podnikať popri materskej
  • praktické rady ako to zvládnuť a nezblázniť sa

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Linda Hnatová – je zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti Concordia Agency s.r.o., rovnako je i matkou, ktorá veľkú časť svojho života venuje zladeniu svojho súkromného a podnikateľského života. Pohybuje sa v Slovenskom, ale i medzinárodnom obchode. Okrem vlastného podnikania sa tiež venuje lektorovaniu a konzultáciám z oblasti riadenia a biznis protokolu.

KEDY

23.9. 2020

10:00 - 12:00 hod.

KDE

Centrum pre rodinu

Poštová 1

921 01 Piešťany

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 22.9.2020 do 14:00 h.

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk alebo +421948046357

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené