1_b.png

Z korporácie do vlastného biznisu - príbehy tých, ktorí uspeli

24_10_z korporatu do biznisu_AP (FB cover).jpg

 

Pracujete v korporácií, ale máte pocit, že vaše schopnosti, projekty a vízie vás predurčujú k úspechu? Nebojte sa vykročiť mimo svoju komfortnú zónu a začnite svoje nápady realizovať. Tak ako naši hostia, ktorí to dokázali a uspeli.

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Slowlandia - Michal Repík mal pohodlnú prácu v bratislavských korporáciach, ale rozhodol sa zariskovať. Vrátil sa do rodnej Nitry a vrhol sa do podnikania v potravinárstve. Spolu s manželkou založili úspešnú manufaktúru Slowlandia, ktorá si počas prvých 2 rokov vyslúžila najvyššie ocenenia v medzinárodnej súťaži Great Taste. Ich Slowtella (lieskovcovo-kakaový krém) sa už stala takmer legendárnou, firma stojí pred veľkou expanziou.

Tím U Vážky - Silvia, Zuzana a Michal sú priatelia a bývalí kolegovia. Pracovali spoločne v korporáte, no časom zistili, že potrebujú robiť veci, ktoré im dávajú väčší zmysel. Rozhodli sa ísť vlastnou cestou a zužitkovať svoje pracovné skúsenosti z obchodu. Otvorili si bezobalový obchodík U Vážky vo Freshmarkete. Od prvého dňa otvorenia sa predajňa teší priazni zákazníkov, čo ich utvrdzuje v správnosti rozhodnutia

Domčine laskonky - Dominika Onofrejová, matka dvoch synov, pracovala v spoločnosti, kde ako vraví bola len číslom. Lenže ona chcela dokázať, že je v nej niečo špeciálne, čo neovláda každý. Vyštudovala aplikovanú ekonómiu na FSEV UK a následne International Management & Business na EU. Teraz dáva denne konzultácie ohľadom výroby makróniek a tiež ohľadom podnikania v gastrobiznise. Dala si vyrobiť online videokurz, ktorý je teraz jej pasívnym príjmom. Ide si svojou cestou a zároveň sa ju snaží skĺbiť s rodinou.

KEDY?

24.10.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.10.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.