1_b.png

Vyšliapte si vlastnú cestu!

12.04. Vyšliapte si vlastnú cestu_AP_PREŠOV(cover).jpg

 

Majiteľka Content agency vám priblíži zopár projektov, ktoré aj keď boli menej úspešné, posunuli našu lektorku tak, že sa na nové príležitosti dokázala pozerať z úplné iného uhla pohľadu a tak jej priniesli nové možnosti rozvoja.

ČO SA DOZVIETE

  • neprebádané miesta na mape digitálneho marketingu
  • chyby top slovenských manažérov a tie vaše
  • čo je potrebné na začiatku podnikania, aby sa ušetrili peniaze a „šediny“
  • náhody, ktoré vlastne náhodami neboli a ušetrili viac ako 50 000 eur

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Jana Malaga zakladateľka unikátneho projektu Asociácia blogerov, ktorý dnes edukuje a spája viac ako 200 slovenských blogerov. Majiteľka agentúry Content agency, ktorá sa zameriava na nastavenie obsahovej stratégie, tvorbu a obsahu a na spoluprácu so slovenskými a českými influencermi. Zakladateľka súťaže BLOGER ROKA®.

KEDY

12.04.2019

08:00 - 10:00 hod.

KDE

Fakulta manažmentu (aula M120)

Konštantínova 16

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.04.2019 do 12.00 h


Motivačná aktivita, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené