1_b.png

Vyrob si kožený obal na knihu

cover.png

 

Ste milovníkmi kníh a súčasne radi tvoríte jedinečné veci, vytvorené vlastnými rukami? Príďte si na náš bootcamp spríjemniť štyri popracovné poobedia a vytvoriť si praktický, ale zároveň krásny a voňavý doplnok z kože. Za pomoci šikovných umelcov a našich technológii (laser, rezací ploter a termotransferový lis) si spoločne vyrobíme kožený obal na knihu s vlastným dizajnom, ktorý si nakoniec budete môcť zobrať domov a obaliť do neho svoju obľúbenú knižku.

 

Pondelok       06.03.2023 od 17:30 do 20:30

Utorok            07.03.2023 od 17:30 do 20:30

Streda            08.03.2023 od 17:30 do 20:30

Štvrtok           09.03.2023 od 17:30 do 20:30

 

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A 

811 09 Bratislava

 

PROGRAM:

06.03. Úvod a predstavenie

Počas prvého dňa nášho bootcampu si predstavíme ako moderné technológie a tradičné remeslo idú k sebe. Pod vedením talentovaných lektorov sa oboznámite s kožou, predvedú vám rozličné druhy nástrojov a ukážu rôzne spôsoby opracovania. Taktiež si predstavíme technológie, ktoré budeme počas podujatia využívať.

07.03. Návrh vzoru

Nasledujúci deň si pomocou laseru vyrežeme z kože návrh obalu a následne si pomocou programu CorelDRAW naprogramujeme a pripravíme aj návrh vzoru, ktorý si na základe vášho výberu budete buď vyrezávať, gravírovať alebo potláčať priamo na pripravený obal.

08.03. Aplikácia potlače

Tretí deň budeme pokračovať aplikáciou vami zvoleného a pripraveného vzoru na kožený návrh obalu knihy. Pomôžu nám pri tom naše technológie a to laser (vyrezávanie alebo gravírovanie) a rezací ploter s termotransferovým lisom, ktorým si budete môcť zvolený ornament alebo iný grafický detail priamo „nažehliť“ na kožu.

09.03. Kontrola kvality a kompletnosti

Posledný deň sa zameriame na sfinalizovanie a skompletizovanie produktu nášho bootcampu, Pripravenú zostavu si  zlepíme a zošijeme do jedinečného finálneho výrobku.    

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program CorelDraw alebo jeho trial verziu,

- kreativitu a dobrú náladu :)

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené