1_b.png

Vyfarbite si svoju osobnosť

29.4.2019_Vyfarbite si svoju osobnosť_AP_BA(FB cover).jpg

 

Potrebujete zistiť, ku ktorému typu osobnosti sa môžete radiť? V podnikaní a pri vedení tímu sa okrem iného odrážajú aj naše farebné energie, pretože všetko, čo robíme, je preniknuté aj tým, akí sme a čo z nás vyžaruje. Naša lektorka vám poradí ako lepšie porozumiete sami sebe a rozpoznáte vlastný osobný štýl. Objavte ho ešte pred rozbehnutím vášho biznisu.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké sú typológie farieb osobností
  • sila a účinky individuálneho vnímania
  • ako rozpoznať štýly ostatných v podnikateľskom svete
  • ako sa navzájom prispôsobiť a efektívnejšie komunikovať s kolegami, či zákazníkmi

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Dana Jelínková Nemčická pracuje ako lektorka a konzultantka, už 12 rokov pôsobí v spoločnosti DEVELOR. Ako trénerka 2. generácie ponúka aktívne prepájanie svojich reálnych biznis skúseností so svetom účastníkov. Špecializuje sa na tréningy osobnostnej typológie, rozvoja manažérskych a vodcovských zručností manažérov, rozvoj predajných zručností, motivácie, komunikačných zručností a starostlivosti o klientov.

KEDY?

29.4.2019, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.4.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.  Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené