1_b.png

V čom sa teraz oplatí začať podnikať

12_05_AP_V com sa teraz oplati zacat podnikat FB cover AP.jpg

 

Je teraz vhodná doba začať podnikať? A ak áno, tak v akom segmente? Na našom seminári vám lektor z oblasti financií povie, ako koronakríza zasiahla našu ekonomiku, akým odvetviam sa darí, ktoré expandujú a majú pre vás podnikateľský potenciál.

ČO SA DOZVIETE

  • príčiny krízy a ako kríza ovplyvnila biznis na Slovensku
  • odvetvia, v ktorých sa oplatí začať podnikať aj teraz
  • ako si aj v kríze udržať dobrý cashflow

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Marián Smorada, PhD. – pôsobí ako prodekan na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, je znalec v odvetviach financie a kontroling, vďaka čomu je v aktívnom kontakte s praxou. Dlhoročný podnikateľ v oblasti ekonomického a personálneho poradenstva, tvorby podnikateľských plánov a zámerov, či finančných analýz.

KEDY?

12.5.2020, 16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 10.5.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. 


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.