1_b.png

Úvod do vizuálneho myslenia

19_8 Úvod do vizuálneho myslenia AP+RP_ba+reg (FB-cover).jpg

 

Koľko si toho pamätáte z vašej poslednej porady, pracovného stretnutia či prednášky? Poďte objaviť svet vizuálneho myslenia. Všetci myslíme vizuálne – niektorí viac, niektorí menej. Aktívnym a vedomým používaním vizuálneho myslenia zlepšujeme svoju schopnosť komunikovať s ostatnými a vytvárame perfektné podhubie pre lepšie zapamätanie si informácií.

ČO SA DOZVIETE?

  • prvé kroky k efektívnemu pracovnému a obchodnému stretnutiu - grafická facilitácia
  • pochopenie, ako funguje ľudský mozog a prečo je dôležité myšlienky vizualizovať
  • objavíte svoju schopnosť kresliť – cieľom workshopu je zbaviť sa strachu a zistiť, že kreslenie je ľahšie, ako sa zdá
  • prvé kresby, ktoré viete priamo použiť pri komunikácii v tíme či s klientom
  • vytvoríte si vlastný obrázkovník – slovník obrázkov, ktoré viete priamo aplikovať
  • tipy a triky pre rýchle kreslenie a použite farieb

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Juraj Víg – vyštudoval grafický dizajn a marketingovú komunikáciu a počas jeho štúdia sa aktívne venoval práci so skupinami (facilitácia) a neformálnemu vzdelávaniu. Je lektorom v organizácii Otvorená Hra (www.otvorenahra.sk), ktorej hlavným cieľom je prostredníctvom hravých tréningov komunikačných schopností zvyšovať angažovanosť a lojálnosť zamestnancov.

KEDY?

19.8.2021, 9:00 – 13:00 hod.

Ukončenie registrácie: 17.8.2021 do 14:00

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 17.8.2021 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené