1_b.png

Úspešné ženy v online biznise

25_5 Úspešné ženy v online biznise AP(FB cover).jpg

 

Pripojte sa k nám na online stretnutie, kde sa dozviete ako začali svoj online biznis dve úspešné ženy z odlišných oblastí.

Spoznáte zakladateľku značky Kura Harabura, ktorá chcela synom obliekať niečo netuctové a preto začala navrhovať a predávať kreatívne a vtipné oblečenie sama. 

Zoznámite sa aj so spolumajiteľkou digitálnej agentúry SCR interactive, ktorá patrí do top 15% českých a slovenských Google partnerských agentúr a bola zaradená do programu Sales Guru .

VAŠIMI LEKTORKAMI BUDÚ

Zora Puškáčová, vyštudovala právo, no stala sa z nej grafická dizajnérka, fotografka, ale najmä zakladateľka značky Kura Harabura. Tvorí netuctové štýlové oblečenie s kreatívnymi textami a poukazuje na čoraz väčší problém plagiátorstva v kreatívnom odvetví.

Simona Kubán, - podniká v oblasti digitálneho marketingu a je spolumajiteľkou renomovanej digitálnej agentúry SCR interactive. Agentúra je zakladajúci člen ADMA (Asociácia digitálnych a marketingových agentúr), získala viaceré medzinárodné prestížne ocenenia.

KEDY?

25.5.2021

9:00 - 11:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 23.5.2021 do 23:59

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
  • Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
    Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.
Prihlasovanie na podujatie je už ukončené