1_b.png

Úspešné ženy v IT

6_5 Úspešné ženy v IT_AP (FB-cover).jpg

 

Láka vás IT svet, ale nie ste si istí, či je to práve pre vás? Prihláste sa na naše motivačné podujatie a zistite, ako si vytvoriť vlastnú cestu za IT svetom tak, aby ste boli úspešní. Naše lektorky vám porozprávajú svoje inšpiratívne príbehy a priblížia vám, ako začínali ony. Na podujatí sa taktiež dozviete, aké ďalšie možnosti sa vám otvoria a môžu otvoriť po vstúpení do sveta IT.

ČO SA DOZVIETE?

  • príbehy dvoch inšpiratívnych žien, ktoré sa pohybujú v IT oblasti
  • čo a ako urobiť preto, aby ste sa dostali do sveta informatiky
  • ako si vytýčiť cieľ a postupne napredovať tak, aby ste nestrácali motiváciu (rôzne typy, rady, osobné a reálne skúsenosti)

VAŠIMI LEKTORKAMI BUDÚ

Mgr. Andrea Basilová – spoluzakladateľka Sensoneo – spoločnosti, ktorá vyvíja a poskytuje riešenia pre smart odpadových manažment. V spoločnosti zodpovedá za rozvoj obchodných príležitostí – vyhľadávanie a budovanie strategických partnerstiev – a komunikáciu.

Ing. Monika A. Majtánová – vyštudovala technickú fakultu, už počas školy pracovala v IT oblasti. Aktuálne je administrátorkou zameranou na Cloud & Infrastructure Transformation v spoločnosti Accenture. V oblasti informatiky sa pohybuje už viac ako 5 rokov.

KEDY?

6.5.2021

16:00 - 18:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 4.5.2021 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené