1_b.png

Úspešná žena v podnikaní

21_11 Úspešná žena v podnikaní_AP+RP BB (FB cover).jpg

 

V podnikaní majú ženy napriek svojim nesporným kvalitám stále menšie zastúpenie, hoci aj tu sa dominancia mužov postupne vytráca. Ukazuje sa, že ženy sú skvelými podnikateľkami. Potrebujú však iný prístup a možno viac podpory. Milé dámy, príďte načerpať inšpiráciu, nájsť motiváciu a získať nové kontakty pre vaše podnikanie.

ČO SA DOZVIETE

  • neformálne stretnutie v príjemnom prostredí na Kruháči
  • zistite, čo je dôležité pre štart a rozvoj vlastného podnikania
  • získajte inšpiráciu a nové kontakty pre váš biznis
  • podnikateľské výzvy ľahšie zdoláte vďaka sieti kontaktov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ľudmila Andrejková – zakladateľka projektu Jedinečné ženy, organizátorka konferencií na sebarozvoj, motiváciu a kvalitnejší život, lektorka zameraná na podporu a rozvoj podnikania, osobnostný rozvoj a motiváciu, zakladateľka stretnutí Jedinečných podnikavých žien.

KEDY

21.11.2019

16:30 – 19:30

KDE

Kruháč – coworking&startup centrum

B. Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.11.2019 do 12.00 hod.

Networking, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.


PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené