1_b.png

Úspech môjho podnikania

21_1 Úspech môjho podnikania AP TT (FB cover).jpg

 

Spoznajte príbeh podnikateľky, ktorá s manželom založila odevnú značku Primát. Vo svojom podnikaní nadväzuje na tradíciu Trenčína, ako mesta módy. Primát však nie je len o móde. Snažia sa spájať lokálnu tradíciu, umelecký prístup a názor, ktorý sa prostredníctvom oblečenia neboja verejne prejaviť.

DOZVIETE SA

  • čo ma inšpirovalo k podnikaniu
  • prekážky a víťazstvá
  • moja značka na trhu
  • reklama a klienti

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Michaela Prekopová – je vyštudovaná právnička, ktorá sa však zamilovala do módy a svoju vášeň pretavila do vlastného podnikania a vlastnej značky. Je zakladateľkou trenčianskej odevnej značky Primát. V rámci značky Primát, ale nie len jej, tvorí Michaela nekompromisne lokálne voľnočasové oblečenie vznikajúce v okolí Trenčína za férových podmienok.

KEDY

21.1. 2021

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 15.1.2021 do 14:00 h.

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk alebo +421948046357

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené