1_b.png

Úspech bez stresu

22.05. Úspech bez stresu_ AP_PIEŠŤANY(FB cover).jpg

 

Motivační spíkri dnes ohurujú ľudí rôznymi metódami ako dosiahnuť úspech. Pri tom všetkom je však najdôležitejšie vedieť zvládnuť stres tak, aby nezasahoval negatívne vašu osobnosť, ani vaše okolie či rodinu. Naša lektorka vás naučí efektívne komunikovať a udržať si psychické zdravie jednoduchými technikami.

ČO SA DOZVIETE

  • aká je správna technika verbálnej a neverbálnej komunikácie

  • prečo je psychohygiena dôležitá pre váš biznis

  • čo sa deje v našom mozgu, keď sme v strese

  • 10 jednoduchých techník na zvládnutie stresu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Henrieta Holúbeková – dlhodobo sa venuje oblasti vzdelávania mládeže, mladých podnikateľov, majiteľov firiem, riaditeľov, manažérov a zamestnancov na vedúcich pozíciách. Zaoberá sa oblasťami time manažmentu, komunikácie, work-life balance. Momentálne pracuje ako Hlavný štátny radca pre prácu s mládežou. Je zakladateľkou LEADERSHIP & YOUTH SPEAKER INSTITUTE.

KEDY

05.06.2019

08:00-11:00 hod.

KDE

Gymnázium Pierra de Coubertina

Námestie SNP 9

921 26 Piešťany

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 04.06. 2019 do 9:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľs trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.ska www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené