1_b.png

Účtovníctvo a dane – zistite ako na ne!

Dane-a-ako-na-ne---Bratislava---12_02_2019-(FB-baner).jpg

 

Potrebujete sa zorientovať v oblasti účtovníctva a daní? Po založení vášho podnikania to budú prvé otázky, ktoré budete musieť riešiť. Príďte sa oboznámiť s touto témou ešte pred rozbehnutím vášho biznisu. Naša lektorka vám poradí, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať s účtovníctvom. Okrem toho vám vysvetlí, aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch podnikania.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké sú dôležité kroky po založení firmy
  • účtovníctvo pre jednotlivé právne formy podnikania
  • výhody - nevýhody pre jednotlivé formy účtovníctva
  • rozdiely v daňovej oblasti pre konkrétne typy podnikania

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Jaroslava Lukačovičová – dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

KEDY?

12.2.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava
 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Končenie registrácie: 11.2.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný

KONTAKTY: ap@npc.sk


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji 

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené