1_b.png

TYPOLÓGIA OSOBNOSTI Poznaj seba, poznaj iných

13.08.-Typológia-osobnosti_AP_HNUŠŤA-(FB-cover).jpg

 

Osobnosť človeka je individuálna, no existujú vlastnosti, ktoré máme spoločné. Umenie rozpoznať typy osobnosti pomáha lepšie pochopiť druhých, efektívnejšie konať, byť alchymistom v pôsobivej komunikácii. A pôsobivá komunikácia vám v budúcom podnikaní prinesie úspech.

DOZVIETE SA

  • ako rozlíšiť štyri typy osobností
  • ako komunikovať a pracovať s ľuďmi inými než vy
  • ako môžu rôzne typy osobnosti ovplyvniť výsledok vášho zámeru
  • aký typ ste vy

VAŠOU LEKTORKOU JE

Marcela Václavková Konrádová - napriek vlastným zdravotným problémom našla spôsob sebarealizácie a úspešne pomáha druhým. Sociálny a biznis kouč, lektorka, riaditeľka o.z. Prístav nádeje, redaktorka Dalito.sk, autorka 7 kníh a ebooku Objav nové možnosti.

KEDY

13.8.2019

16.30 - 19.30 hod.

KDE

Centrum voľného času

Francisciho 186 - 2. poschodie

(Dom služieb)

981 01 Hnúšťa

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.8.2019 do 13.00 hod.


Odborný seminár ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.