1_b.png

Spravte si fotky a video ako profík

19_04_Spravte-si-fotky-a-video-ako-profík_AP-RP_BA-(FB-cover).jpg

 

Že fotka povie viac ako tisíc slov platí aj v dobe sociálnych sietí a umelej inteligencie. Obrazový kontent navyše dostal novú úlohu – predávať. Náš seminár bude rozdelený na dve časti. Najprv sa dozviete všetko potrebné, aby ste vedeli vytvoriť profesionálny foto a video obsah v “domácich podmienkach”. V praktickej časti si vyskúšame fotenie produktu a postprodukciu fotografie v mobilných aplikáciách.

ČO SA DOZVIETE?

  • Produkty a služby sa na internete nezaobídu bez fotiek a videa.
  • Ako si ich vytvoriť bez extrémnych nákladov?
  • Potrebujete kvalitnú techniku a profi fotografa?
  • Prečo sú niektoré fotky lepšie ako iné?
  • Ako dostať do videa emóciu?
  • Je to iba drina alebo sa dá pri produkcii aj zabaviť?

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Ladislav Kavecký - vyštudoval masmediálnu komunikáciu, robil v médiách a reklamných agentúrach. Aktuálne rieši dva hlavné projekty, kreatívne štúdio Takto.sk a prírodné sviečky v Botanicandle.sk

KEDY?

19.4.2023

15:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC, Karadžičova 2

Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 16.4.2023 do 23:59 alebo do naplnenia kapacity podujatia

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené