1_b.png

Služby NPC v kocke – nový dizajn pre vaše podnikanie

2.4.2019_Služby NPC v kocke_cover.jpg

 

Ako vám môže Národné podnikateľské centrum (NPC) pomôcť pri podnikaní, alebo pri jeho rozbehu? Na seminári vám predstavíme naše služby v kocke a možnosti ich využívania v prospech vašej dizajnérskej praxe.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • komplexné predstavenie služieb a výziev pre nepodnikateľov i podnikateľov
  • technológie a služby kreatívnej dielne Creative Point – exkurzia do dielne
  • Národná cena za dizajn a Štátny štatistický zber v kultúre. Mária Rišková a Ľubica Kollárová zo Slovenského centra dizajnu (SCD) vám poskytnú informácie prečo je prezentácia a štatistika dôležitá pre vaše dizajnérske podnikanie.

KEDY

2.4. 2019, 9:00 - 11:00

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.4.2019 do 13:00 hod.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap@npc.sk


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Ďalšie podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené