1_b.png

Si značka? Predaj sa!

24_9 Si značka Predaj sa! _RP_SA (FB cover).jpg

 

Či už podnikáte, alebo o podnikaní uvažujete, vaše meno je vaša značka a vedieť ju úspešne predať je umenie. Môžeme vás tomuto umeniu priučiť na našom interaktívnom podujatí, na ktorom spojíme základy tvorby značky s tréningom efektívneho predaja.

DOZVIETE SA

  • prečo by ste sa mali venovať budovaniu značky
  • ako vytvoriť značku, ktorá zaujme
  • prečo je dôležité poznať poslanie, víziu, misiu a hodnotu vášho podnikania
  • ako získať sebaistotu v argumentácii, vyjednávaní a zvládaní námietok
  • ako sa efektne a efektívne odprezentovať

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Adam Brocka – biznis dizajnér v inovačnom štúdiu kiuub a v startupovom akcelerátore Uplift, kde pomáha firmám riešiť kľúčové biznisové výzvy a zlepšovať ich uplatnenie na trhu. Spoluzaložil komunitu Service Design CZSK, ktorej cieľom je rozvoj inovačných kapacít tímov v korporáciách aj menších firmách.

Ing. Soňa Vigašová – profesionálna školiteľka a odborníčka na predaj. V súčasnosti riadi obchod a uvedenie na trh nových produktov výživových doplnkov Gam´s.

KEDY

24.9.2019

16:30- 21:00 hod.

KDE

Coworking Šaľa

Vlčanská 6/A

927 01 Šaľa

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.9.2019 do 15.00 h

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.