1_b.png

SEO – ako sa dostať na vyššie priečky v Google vyhľadávači?

SEO-Workshop,-PO-(FB-cover).jpg

 

Chcete sa naučiť, ako sa dostať na vyššie priečky v Google vyhľadávači? Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve sa dozviete, ako vám SEO optimalizácie zabezpečia lepšie pozície vo vyhľadávači a pomôžu vám zvýšiť povedomie zákazníkov o vašej firme.

S lektorkou Mgr. Janou Beerovou si poviete všetko o tom, ako správne pripraviť návrh redakčného plánu pre lepšie SEO, prezradí Vám zdroje a nástroje pre analýzu kľúčových slov a ukáže Vám, aké sú trendy v hľadanosti kľúčových slov. Medzi hlavné témy budú určite patriť aj linkbuilding aktivity, analýza spätných odkazov konkurencie či témy pre blog. Na workshope Vám lektorka prezradí všetko o tom, ako optimalizovať Vašu stránku a Váš e-shop tak, aby Vám cez vyhľadávače a spätné odkazy prinášali čo najviac návštevníkov a potenciálnych klientov.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako optimalizovať stránku a e-shop tak, aby cez vyhľadávače a spätné odkazy prinášali čo najviac návštevníkov
 • ako navrhnúť redakčný plán pre lepšie SEO
 • aké sú zdroje a nástroje pre analýzu kľúčových slov
 • aká je klasifikácia kľúčových slov
 • ako má byť postavený web pre vyhľadávače
 • linkbuilding aktivity
 • ako analyzovať spätné odkazy konkurencie

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Jana Beerová sa venuje médiám, reklame, marketingu a public relations viac ako 15 rokov. Žije v Košiciach. Pôsobila vo viacerých printových a online médiách. Je spolumajiteľkou marketingovej a PR agentúry LEMUR, kde sa spolu s tímom venujú návrhom a realizáciám kampaní pre firmy a organizácie z celého Slovenska. Medzi ich klientmi nájdete menšie i väčšie firmy, kultúrne inštitúcie, IT spoločnosti, či letisko. Najradšej má tvorbu komplexných stratégií, projektové plánovanie a hľadanie prepojení medzi svetom offline a online.

KEDY?
29.3.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Kúpeľná 6, 080 01  Prešov

KONTAKT: npint_po@npc.sk


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené