1_b.png

Rozbehnite biznis na materskej

11_5 Rozbehnite biznis na materskej AP (FB-cover).jpg

 

Čo motivovalo naše lektorky k rozbehnutiu biznisu práve na materskej? Aké boli ich začiatky, aká je súčasnosť? Počas panelovej diskusie vám prezradia tipy a rady, ako sa nebáť podnikať a začať si plniť svoje sny.

ČO SA DOZVIETE?

  • obdobie materskej je skvelé pre realizáciu nápadu na podnikanie
  • akú formu podnikania zvoliť na materskej
  • 5 online nástrojov, ktoré je možné využiť a sú dostupné zdarma
  • diskusia o tipoch a radách ako začať

KTO SÚ VAŠE LEKTORKY?

JUDr. Mária Dvončová  - právnička, ktorá pôsobí ako externá prednášajúca na Slovenskej zdravotníckej univerzite, katedre Medicínskeho práva. Je tiež autorka projektu Právne pre rodiča, ktorý vznikol počas materskej dovolenky, kde sa venuje témam, ako sa zorientovať v informáciách o materskej, peniazoch od štátu pre rodičov, úradoch, školách a škôlkach, ako aj o nezhodách medzi rodičmi.

Ing. Zuzana Becherová - vyštudovala financie a bankovníctvo. Pracovala ako key account manager v personálnej agentúre. Už počas materskej začala hľadať spôsoby ako si užívať rodinu a aj zarábať peniaze. Preto vznikol jej vlastný projekt uspesna.sk, ktorý pomáha najmä ženám, rozbiehať vlastné online podnikanie na sociálnych sieťach.

KEDY?

11.5.2021

16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 9.5.2021 do 23:59 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené