1_b.png

Rozbehnite biznis na Facebooku

12_08_2019_Rozbehnite-biznis-na-Facebooku_AP_Trnava(FB-cover).jpg

 

Ak chcete pri podnikaní využívať najnovšie trendy, skúste rozbehnúť biznis na Facebooku. O tom ako začať, čo všetko je potrebné, čo vám to môže priniesť, vám na našom podujatí porozpráva úspešná odborníčka práve na túto oblasť.

DOZVIETE SA

  • že podnikať na Facebooku sa dá
  • aké sú výhody a nevýhody podnikania prostredníctvom sociálnych sietí
  • ako na takýto druh podnikania

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Adela Bednáriková sa špecializuje na online marketing, nastavovanie marketingových stratégii, analýzu a vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, venuje sa komunikácii s klientmi a dodávateľmi. V súčasnosti pracuje ako Senior Marketing Specialist. Je úspešnou podnikateľkou, ktorá dlhodobo spolupracuje s množstvom klientov z rôznych oblastí podnikateľského prostredia.

KEDY

12.8.2019

16:00-19:00 hod.

KDE

Aquapolis Business Centrum – NPC Trnava

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.8.2019 do 12:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené