1_b.png

Psychológia predaja. Využívate ju naplno?

27.8.-Psychológia-predaja-AP,-Rimavska-Sobota-BB-(FB-cover).jpg

 

Ako robiť biznis tak, aby klienti túžili po vašej službe alebo po vašom tovare? Aby ste boli úspešní vo vašom budúcom podnikaní, potrebujete mať dobrý marketing, zvládnuté prezentačné zručnosti a poznať potreby zákazníka.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie
  • poznaj svojho zákazníka
  • typy zákazníkov a ako s nimi komunikovať
  • ako porozumieť potrebám a očakávaniam každého zákazníka
  • tréning obchodnej komunikácie

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Andrej Kovalčík - podniká vo sfére financií, pôsobí v oblastiach týkajúcich sa najmä tvorby podnikateľských plánov pre začínajúcich podnikateľov, účtovníctva, predajných zručností a osobného rozvoja. Poskytuje praktické typy a rady ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa.

KEDY

27.8.2019

16.30 - 19.30 hod.

KDE

Kruháč - coworking&startup center

Bélu Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

KONTAKT: Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.8.2019 do 13.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené