1_b.png

Prvý dojem urobíš len raz

28.05. Prvý dojem urobíš len raz_RP+AP_BÁNOVCE NAD BEBRAVOU(FB cover).jpg

 

Psychologické štúdie hovoria, že názor utvorený na základe prvého dojmu sa len veľmi ťažko mení. Pritom na jeho vytvorenie stačí desatina sekundy. Preto je dôležité nielen to, čo vyslovíte, ale aj to, čo ešte predtým vypovie reč vášho tela. Príďte sa ju naučiť na náš seminár!

DOZVIETE SA

  • ako predstaviť seba alebo svoju firmu
  • čo o nás prezrádza reč tela – neverbálna komunikácia
  • zásady správnej verbálnej a neverbálnej komunikácie
  • ako sa pripraviť na prvé stretnutie

VAŠA LEKTORKA

Nikola Sedláčková – odborníčka na tréningy spoločenského protokolu a biznis etiketu vedie vlastnú firmu zameranú na poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a prípravu eventov pre klientov, a má skúsenosti aj z akademickej sféry a riadenia európskej neziskovej organizácie.

KEDY

28.05.2019

17:00 – 20:00 hod.

KDE

Ži:va

Námestie Ľ. Štúra 6/6

957 01 Bánovce nad Bebravou

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.05.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené