1_b.png

Príbeh značky Sapotheca

25_3_2021_Príbeh-značky-Sapotheca_Gyurusi_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Ručne robené mydlá bez pridaných konzervantov, minerálnych a živočíšnych olejov to je značka SAPOTHECA. Na podujatí sa dozviete, o ich ceste na pulty dm drogérie počas covidu a v uvoľnenej atmosfére, načerpáte motiváciu a podnikateľské rady od tých najúspešnejších.

ČO SA DOZVIETE

  • Aká je osobná skúsenosť malej manufaktúry s veľkým hráčom ako je dm
  • Akú komunikačná stratégiu zvolila značka pri rokovaniach s medzinárodnou franchizou
  • Ako sa nevzdať aj napriek prvotným neúspechom
  • Aké kroky odporúča budúcim podnikateľom s kozmetikou
  • Chyby, ktorým by sa už vyhli

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Norbert Gyürüsi – v súčasnosti pôsobí ako právnik, podnikateľ a lektor, skúsenosti získané v oblasti práva, manažmentu a vedenia ľudí dnes uplatňuje s tímom profesionálov pri zakladaní firiem na kľúč doma i v zahraničí v právnickej firme Freya Corporation a ako spolumajiteľ manufaktúry Sapotheca

KEDY?

25.3.2021

09:00 – 11:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 24.3.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk alebo +421 918 199 864

Účasť je bezplatná.


Motivačné podujatie, ako forma motivačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Motivačné podujatie, ako forma motivačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené