1_b.png

Príbeh čarovného obchodu - Bubliboom

9_9 Príbeh čarovného obchodu - Bubliboom_AP ZA (FB cover).jpg

 

Príďte si vypočuť inšpiratívny príbeh rodinnej firmy, ktorá podniká zodpovedne a poctivo. Ich hračky a oblečenie sú prioritne od lokálnych výrobcov, dodržujúcich etické podmienky a šetrných k našej planéte.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • ako vznikla myšlienka Bubliboom
  • v čom spočíva jedinečnosť obchodu Bubliboom
  • čomu sa vyhnúť pri rozbehu e-shopu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Katarína Rosenzweigová – majiteľka obchodu Bubliboom, ktorá stojí za celým nápadom. Po zaparkovaní cestovateľského karavanu, otvorila dvere čarovného obchodu s originálnymi kúskami, kde predáva hračky a oblečenie pre deti  s jedinečným príbehom.

KEDY

9.9.2020

18:00 - 20:00 hod.

KDE

Predajňa Bubliboom

A. Bernoláka 42 (Bulvár)

010 01 Žilina

KONTAKT 

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 7.9.2020 do 22.00 h


Motivačná prednáška, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené