1_b.png

PPC reklama pre začiatočníkov aj pokročilých

PPC-reklama-pre-začiatočníkov,-BB-(FB-cover).jpg

 

Chcete viac zákazníkov a vyššie zisky? Pomôže vám s tým PPC (pay-per-click) reklama. Ak ešte nemáte vytvorený Google AdWords účet, alebo tento systém používate iba krátko, využite naše skupinové odborné poradenstvo a príďte sa dozvedieť viac o tom, ako nastavovať a spúšťať kampane, ako voliť vhodné kľúčové slová, aké sú tipy a triky na optimalizáciu kampaní, aké nám Google ponúka reklamné formáty, či ako kampane vyhodnocovať a merať ich úspešnosť.

Skúsený lektor Matej Jonášek vás prevedie celým systémom marketingu a remarketingu cez systém Google AdWords a pomôže vám posunúť váš biznis dopredu. Príďte, získajte nové poznatky a skonzultujte s lektorom váš vlastný online marketing. Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

 • čo je vlastne Google AdWords a ako táto služba funguje
 • ako si založiť účet v systéme AdWords
 • ako pracovať s kľúčovými slovami a nastaveniami reklamy
 • ako si správne vybrať cieľovú skupinu a budget
 • ako vyhodnocovať účinnosť reklám
 • ako optimalizovať reklamy
 • ako si nastaviť remarketing
 • tipy a triky pre začiatočníkov aj mierne pokročilých
 • možnosť skonzultovať vlastné nastavenia s lektorom

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Matej Jonášek pravidelne školí pre spoločnosť IT Learning Slovakia. Jeho špecializácia je Wordpress, Google Adwords a grafika prostredníctvom programu Canva. Matej sa venuje PPC reklame nielen v rámci školení, ale aj v rámci nastavovania kampaní pre svojich klientov. V rámci SBA školí digitálne témy v Národnom podnikateľskom centre v Bratislave a účastníci workshopov mu pravidelne dávajú výborné hodnotenia pre jeho ľudský prístup a odborné vedomosti.

KEDY?
28.3.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica

KONTAKT: npint_bb@npc.sk


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené