1_b.png

Poskladajte si vysnívaný tím

9.5.2019_lego_Poskladajte si vysnívaný tím(FB cover).jpg

 

Príďte sa presvedčiť, že pilierom úspešného biznisu je dobrý tím. Vyskúšajte si poskladať ten svoj pomocou metódy LEGO® SERIOUS PLAY®. Hravým spôsobom spoločne odhalíme skryté možnosti, a pomenujeme ideál.

ČO SA DOZVIETE

  • ako zapadnú jednotlivé ,,dieliky“ v tíme do seba a vytvoria vysnívaný super tím?
  • ako sa buduje ideálny tím
  • objavte svoje prednosti a slabosti v tíme pomocou hry
  • čo je základom dobrého tímu a čoho sa vyvarovať

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Michal Hamar – kouč, tréner, konzultant, lektor a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY?

9.5.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

KONTAKTY:  ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.5.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo

- študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené